top of page
תזונה ובריאות

תזונה ובריאות

בית >> תזונה ובריאות

​ייעוץ תזונה ובריאות מותאם לתוכנית האימון הנקבעת לפי יכולתו ומטרתו של הלקוח. במקביל תותאם תוכנית אימון המשלבת שעורים פרטים עד להשגת המטרה. 
 

bottom of page